• تحصیل
 • سوئد
 • قبرس
 • سوئد
 • سوئد
 • دال
 • سوئد 2

 

مراکز تحقیقاتی چالمرز

دانشگاه تکنولوژی چالمرز، تعدادی مرکز رقابتی در سطح ملی دارند که مشابه با مراکز تحقیقاتی دیگر کار کرده و با آن ها به رقابت پرداخته اند. همه این مراکز به صورت فهرست وار در ذیل آورده شده است و زمینه های تحقیقاتی آن ها بیان می گردند.

ساختمان های تحقیقاتی آینده

مراکز مربوط به زمینه های معماری، مراقبت های بهداشتی مربوط به آنها ، عرصه تحقیقاتی گسترده ای را در سوئد باز کرده است و به ابتکارات، ترجمه مقالات فراوان و معتبر، تبادل اطلاعات و گسترش اطلاعات مربوط به معماری و مراقبت های بهداشتی مربوط به آن می پردازد. این مرکز، زمینه تحقیقات گسترده ای داشته و در زمینه آموزش و مشارکت در بخش تعلیم معماری نیز بسیار موثر و کارآمد عمل کرده است. این تحقیقات روی مقالات پژوهشی رشته معماری متمرکز بوده که در ارتباط با تجربیات افراد متخصص و مهارت آن ها مطرح شده و شایان ذکر است که در رسیدگی به افرادی که در بخش ساخت وساز دچار آسیب  و جراحت شده اند نیز به خوبی عمل کرده و به معالجه آن ها پرداخته است.

مرکز تحقیقاتی برای بهبود مراقبت های بهداشتی، این بخش،یک مرکز تحقیقاتی است که روی تبادل اطلاعات، پیشرفت زمینه های آموزشی، ابتکارات و نوآوری ها و مراقبت های بهداشتی متمرکز است. کارمندانی که در بخش مراقبت های بهداشتی کار می کنند قادر هستند که به صورت فعالانه در پیشرفت پروژه ها و اهداف مربوط به بیماران و کارایی و مراقبت های بهداشتی از آن ها نقش داشته باشند. این مرکز، براساس تحقیقات، آموزش و درک مفاهیم تحقیقاتی به خوبی کار می کند.

مرکز تحقیقاتی مربوط به معماری خانه ها: این مرکز روی معماری خانه ها کار کرده و در عرصه ملی در سوئد بسیار نقش داشته است و این اطلاعات در سوئد منتشر شده و به مباحثه، پیشرفت و گسترش و تحقیق در زمینه ساخت خانه ها ومعماری مناطق مسکونی می پردازد.

مرکز تحقیقاتی مربوط به مدیریت و محیط زیست: این مرکز تحقیقاتی، ازجمله فروم های اصلی مدیریتی در سوئد به شمار می رود که مربوط به محیط زیست می شوند.

این موضوع مدیریت محیط زیست، دااری چهار دپارتمان در چالمرز بوده و حدود 40 کاربر کلیدی در بخش های خصوصی، عمومی و مشارکتی دارند. هدف ما، گسترش رهیافت مدیریتی مدرن و مشارکت آن با مدیریت محیط زیست می باشد.

مرکز رقابت در زمینه بازیافت: هدف، ایجاد یک طرح خلاقانه برای زمینه گسترده تحقیقاتی و توسعه مشارکت بین صنعت و دانشگاه در عرصه بازیابی مواد است. بازیافت مواد وا ستفاده مجدد از آن ها و استفاده از عناصر، بخش های اصلی استفاده هوشمندانه از منابع است که در یک جامعه ، به صورت پایدار به کار برده می شود.

فروم های مربوط به سرمایه گذاری ریسک و بهبود خاک: این فروم یک مرکز رقابتی برای بهبود دائمی مواد و خاک و همین طور محیط زیست است. ما در پروژه های دکترا با سازمان های عمومی و خصوصی مشارکت می کنیم و از استادیار ها در زمینه صنعت و روش های تحقیقاتی و همین طور دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده یم کنیم.

مرکز گرافین در دانشگاه چالمرز: مرکز گرافین شامل همه بخش های تحقیقایت اتمی مواد دو بعدی میشود. این ساختار مواد گرافین ، ساختار های وان در والس و موارد مرتبط با آن ها را نشان یم دهد و نشان دهنده روش های تحقیقاتی برای محققان و بیان منابع و مواد دو بعدی است و به تبادل اطلاعات و ایده ها پرداخته و تاثیرات سینرژی در آن ها نشان داده می شود. روش های تحقیقاتی مدرن و جدید نیز در دانشگاه چالمرز ارائه گردیده است و در نهایت، برنامه های کاربردی دیگر نیز برای بخش های نوین و جدید به صورت هماهنگ تر عمل می نماید.

مرکز رقابت مربوط به علوم دریایی: مرکز رقابت های ملی علوم دریایی برای تحقیقات و ابداعات متفاوت مطرح می شوند. این روش تحقیقاتی مربوط به مشارکت گسترده در میان آکادمی، صنعت و دولت است.

هدف از این روش تحقیقاتی دستیابی به نقطه دید صفر دریا، و همچنین رخ دادهای حاصل از آن است.

بخش اهداف مربوط به شهرداری:

اهداف آتی شهرداری؛ مشارکت اصول متفاوت و تحویل اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز است که در شهرهای با محیط زیست مطلوب و شهرهای پرجمعیت، تعریف شده اند. این پروژه ها و پلت فرم ها در شهر گیپ، گوتنبرگ، منچستر کیسومو و شیکاگو انجام شده اند و اطلاعات و نتایج حاصله روی انتقال آن ها به شهرهای دیگر اثر می گذارند.

مرکز تحقیقاتی علوم استدلالی

این مرکز تحقیقاتی به هماهنگی و پشتیبانی تحقیقات مربوط به علوم استدلالی می پرداز دکه در دانشگاه چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ مستقر بوده و هدف آن افزایش میزان کیفیت و ارتباط تحقیقات متفاوت با یکدیگر است.

این روش تحقیقاتی با کیفیت بالا روی توسعه پایدار، تاثیر گذاشته و مزایای رقابتی شرکت ها و مزایای جامع هرا در نظر می گیرد.

مرکز تحقیقاتی مربوط به امنیت وسایل نقلیه و مدیریت ترافیک در چالمرز:

این مرکز تحقیقاتی، یک مرکز فوق العاده برای امنیت وسایل نقلیه و مدیریت ترافیک است که به صورت مشارکتی و بین رشته ای تحقیق کرده و برای کاهش مرگ و میر و آسیب ناشی از ترافیک و آسیب های مربوط به آن کار می کند. چالمرز، میزبان این مرکز تحقیقاتی بوده و 34 عضو در بخش آکادمیکی صنعتی و جوامع مختلف دارد.

مرکز تحقیقات مهندسی ( این وب سایت تنها در سوئد موجود است).

این مرکز، پایه و اساس مشارکت گسترده و موثر بین کاربران صنایع ساختمانی است که به گسترش و توسعه این تحصص و فناوری مهندسی ساختمان کمک می کند. چالمرز در شرکت های متفاوت کار کرده و میزبان کاربران بسیاری بوده است. و هم چنین خلاقیت و پشتیبانی و تخصص این مرکز بسیار شایان توجه بوده و در این زمینه با بخش های دیگر به رقابت می پردازد.

مرکز تحقیقاتی فناوری توان باد در سوئد:

این مرکز تحقیقاتی برای طراحی و تولید توربین های بادی به کار می رود. هدف از این مرکز تحقیقاتی پشتیبانی از صنایع در سوئد است که دارای اطلاعات مربوط به تکنیک های طراحی و نگهداری توان بادی می باشد.

این کار، در شش گروه تحقیقاتی انجام گرفته و توسط نمایندگی صنایع انرژی در سوئیس پیاده سازی شده و در بخش های صنعتی و آکادمیکی فعالیت می کند.

مرکز تحقیقاتی مربوط به امنیت اجتماعی و امنیت شهری

این مرکز تحقیقات، توسط بخش مشترکی از دانشگاه چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ احداث گشته است. این مرکز با شرکای خارجی فعالیت داشته و هدف آن، گسترش رقابت های ضروری برای چالش های مربوط به امنیت شهری، جلوگیری از جرایم و ظرفیت اجتماعی و هم چنین مدیریت بحران ها است.

عرصه تحقیقات بصری

مرکز تحقیقات بصری، به جمع آوری و گسترش روش های تحقیقاتی در زمینه آموزش می پردازد که در دانشگاه چالمرز و گوتنبرگ موجود است. این مرکز در لیند هولمن واقع شده و این شبکه با بخش های آکادمیک، صنعتی و بخش عمومی فعالیت و مشارکت می کند. ما ، فعالیت ها، امکانات و تجهیزات بصری را به همین صورت گسترش می دهیم.

انرژی

مرکز تحقیقات مدیریت با اهداف بلند مدت در اروپا

مرکز گازرسانی غیر مستقیم زیست توده ها.

سوئد در زمینه استقلال در سوخت های فسیلی تا سال 2030، اهداف بلندپروازانه ای را طراحی کرده است و این بخش از تحقیقات، روی فناوری تولید سوخت سالم از زیست توده ها متمرکز است. مرکز تحقیقاتی چالمرز، بخشی از فعالیت های ملی را در برمیگیرد که در صنعت سوئد بسیار کارایی داشته و توسط نیروگاه سوخت فسیلی، پشتیبانی گشته است و به همین ترتیب برای استخراج سوخت ها، برای طرفداران محیط زیست نیز به صورت گسترده عمل می کند.

مرکز تحقیقات رقابتی در زمینه تجزیه

این مرکز تحقیقاتی شامل یک زمینه تحقیقاتی درون رشته ای ملی است که روی کاتالیز یا تجزیه در محیط متمرکز بوده و کاتالیز گر یا تجزیه، مرتبط با انرژی می باشد.

این دیدگاه مربوط به حمل و نقل پایدار، سیستم محیطی و سیستم انرژی با تکنیک های تجزیه پیشرفته و در حال توسعه همراه بوده است. نمایندگی انرژی در سوئد، چالمرز و شش شرکت عضو نیز در فرایندهای مالی این مرکز تحقیقات نقش دارد.

مرکز تحقیقات رقابتی برای فرسودگی ناشی از دمای بالا

این مرکز تحقیقات، یک مرکز تحقیقات رقابتی در سوئد است که روی فرسودگی و خسارات ناشی از دمای بالا کار می کند. دیدگاهی در این زمینه وجود دارد که مربوط به اطلاعات ژنتیکی است که به حل این مسائل بحرانی کمک کرده و با توسعه هرچه بیشتر انرژی پایدار همراه است.

پشتیبانی مالی این سیتسم توسط انجمن انرژی سوئد، چالمرز و 22 کمپانی دیگر انجام گشته است.

مرکز اطلاعاتی سوئد مربوط به سوخت های تجدید پذیر: نوآوری آکادمیکی سوئد در مورد تحقیقات فناوری هسته ای این مرکز یک مرکز رقابتی است که توسط دانشگاه اوپسالا و دانشگاه فناوری چالمرز پشتیبانی می شود.

هدف از این مرکز، داشتن یک محیط مطلوب برای تحقیقات و همچنین یک محیط آموزشی خوب در ارتباط با علوم هسته ای در سوئد است. برای دستیابی به این مهم، مراکز تحقیقاتی در بسیاری از زمینه ها مشارکت داشته و کارایی بیشتری نسبت به دیگر زیرساخت ها دارند. بنابراین روش های تحقیقاتی در آن بهبود یافته و پروژه های تحقیقاتی و مشارکتی جدید، به سهولت در میان آن ها انجام می گیرد.

مرکز تحقیقات مربوط به وسایل نقلیه هایبریدی و و الکترونیکی

این مرکز در سوئد، یک مرکز ملی و هوشمند برای وسیال نقلیه الکتریکی و هایبریدی است و زیر ساخت های گسترده ای دارد. این مرکز، پایه و اساس ادغام بخش آکادمیکی، صنعتی و اقتصادی است . این روش تحقیقاتی شامل مطالعات و روش ها، ماشین های الکتریکی، ذخیره انرژی و تحلیل عملکرد وسایل نقلیه و فناوری سلول های سوختی می شود.

دانشکده های دانشگاه تکنولوژی چالمرز

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

این دانشکده ترکیبی از دانشکده های معماری، مهندسی شهرسازی و مهندسی محیط زیست است. این دپارتمان جدید، زمینه گسترده ای از اطلاعات را فراهم نمودخ که در علوم مهندسی و علوم اجتماعی و علوم انسانی، طراحی و تحقیقات هنری بسار نقش دارد. این چشم اندازهای متفاوت باعث می شوند که در زمینه های بین رشته ای، توسعه های گسترده ای انام گیرد و بماحثات فراوانی در جنبه های متفاوت مطرح گردند. همکاری گسترده ای بین دپارتمان های تحقیق و آموزش وجود داردو این امر شرایط همکاری را در سال 2017، ارتقا داده است و در سال 2017 این دانشکده به دپارتمان جدید منتقل گردید. در این دانشکده ما فضای گسترده ای را در زمینه معماری و شهرسازی فراهم نمودیم و تجهیزات بسیار خوبی در این زمینه داریم و در این دانشکده چالش های فوق العاده ای وجود دارد که پاسخ به این چالش ها باعث ارتقا رشته های مهندسی معماری و شهرسازی می شود.

دانشکده بیولوژی و مهندسی بیولوژی

در اول ژانویه سال 2015، چالمرز دپارتمان جدیدی را راه اندازی نمود که درزمینه بیوتکنولوژی به تحقیقات گسترده پرداخته است و این دپارتمان، دپارتمان بیولوژی و مهندسی بیولوژی نامیده می شود. علاقه به تحقیق و آموزش در زمینه بیوتکنولوژی ، رشد گسترده ای هم در سوئد و هم در کل جهان داشته است. با این رشد گسترده، می توان به پیشرفت این دپارتمان جدید در زمینه های پزشکی اشاره نمود و همین طور باعث توسعه تغذیه و بهداشت در سوئد شده است. امروزه ، این دپارتمان رو به رشد و گسترش حدود 2000 کارمند و محقق وابسته دارد.

شیمی و مهندسی شیمی برای توسعه پایدار

رشته شیمی و مهندسی شیمی بیشتر به مباحث مربوط به حیات، منابع طبیعی،انرژی، بازیافت و ارتقا علوم مربوط به مواد می پردازد. با تمرکز روی توسعه پایدار، ما روی تحقیق و آموزش با بالاترین کیفیت برای موارد هوشمند تر  و اهداف حساس تر کار می کنیم و به همین ترتیب، بهداشت نیز ارتقا یافته و با میحط ربهتری روبه رو می شویم.

علوم ارتباطات و علوم مربوط به آموزش

این دپارتمان مربوط به تحقیق و آموزش در زمینه های زبان شناسی، ارتباطات و مهندسی آموزشی استراتژیک است. این علوم، ابزراهایی را برای ارتباطات ارائه می دهد و به خوبی انتخاب های استراتژیک را برای محققان، معلمان و دانشجویا ن و مدیران ، ارائه می نماید. در این دانشکده محیط باز کتابخانه ای وجود دارد و بستری را برای گسترش فعالیت دانشجویا ن فراهم می کند.

ساخت نرم افزار برای اثبات مسائل ریاضیات

ماشین های خودکار، اپلیکیشن های بانک و راهنماها از جمله این نرم افزارها هستند. در هر جامعه ای وابستگی بیشتر وبیشتری به نرم افزار احساس می شود. اما چگونه مطمئن شویم که این نرم افزارها به درستی کار می کنند. Magnus Myreen و همکارانش در دپارتمان مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر، پژوهش هایی در مورد چگونگی اثبات صحیح مسائل ر یاضیات انجام داده اند.

این دپارتمان بین دانشکده تکنولوژی چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ مشترک است و در خصوص تحقیق و آموزش در بسیاری زمینه ها کار می کند که عبارتند از الگوریتم، مهندسی کامپیوتر و امنیت کامپیوتر. سیستم های توزیع، طراحی الکترونیک، روش های معمول، منطق، شبکه، فناوری نرم افزاری، مهندسی نرم افزار، فناوری زبان و سیستم های کامپیوتری معمول. ما با محدوده گسترده ای از سطوح تحصیلی قبل از فارغ التحصیلی و پس از فارغ التحصیلی رو به رو هستیم. دپارتمان علوم کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر ، متعلق به دانشکده فناوری اطالعات در دانشگاه گوتنبرگ است.

مهندسی الکترونیک

دپارتمان تحقیق و آموزش مهندسی الکترونیک در زمینه های مخابرات، سیستم های آنتن، سیستم و کنترل، پردازش سیگنال، مهندسی پزشکی و مهندسی برق گرایش قدرت فعالیت دارد. ما امروزه برای آینده این رشته ها در جامعه با چالش هایی رو به رو هستیم. برای مثال می توان به افزایش تقاضای ارتباطات در سیستم ها و برق رسانی اشاره نمود. دانش ما این گونه است که در هر جا، کارایی داشته و تکنولوژی پیشرفته ای برای آن مدنظر بوده است و شامل مباحث مربوط به الکترونیک، سیگنال های الکتریکی، سیگنال های نوری و مایکروویو می شود.

علوم مربوط به مهندسی مواد و مهندسی صنایع

رقابت های اصلی در دپارتمان علوم مربوط به مهندسی مواد و مهندسی صنایع در زمینه های مربوط به تعاملات تکنولوژی انسان/ توابع مربوطه/ مدل سازی و شبیه سازی / توسعه تولیدات/ مواد/ تولید و تعاملات بین این زمینه ها، بیان می شود. زمینه های تحقیقاتی روش های صنعتی را بهبود بخشیده و نیاز به تکامل محصولات در این جا احساس می شود. ترکیب مهارت ها و توان عملیاتی، زنجیره ای را شکل می دهد که در دپارتمان های ملی و بین المللی به خوبی قابل شناسایی می باشد. در این دانشکده محققان برجسته ای وجود دارند که در زمینه های بین المللی کار کرده و محیط پویایی برای تحقیقات در این دانشکده وجود دارد و به خوبی در شبکه های تحقیقاتی ملی و بین المللی قابل مشاهده است.

علوم ریاضی

علوم ریاضی بخش مهم و اساسی علوم و مهندسی مدرن است. پیشرفت در این علم و مهندسی اغلب مرتبط با افزایش استفاده علوم ریاضی است. ریاضی به خودی خود یک رشته است و تحقیقات پایه برای آن بسیار ضروری است. دپارتمان علوم ریاضی بخشی از دانشکده تکنولوژی چالمرز و دانشگاه گوتتنبرگ است و اغلب تحقیقات و آموزش با کیفیت بالا در زمینه ریاضیات وجود دارد.

مهندسی مکانیک و مهندسی معدن

مهندسی مکانیک و مهندسی معدن، تحقیقات گسترده ای را می طلبد و فناوری پایداری درا ین تحقیقات انجام گرفته و تکنیک ها و روش های مناسب برای محیط زیست در آن ارائه شده و به انرژی پایدار دست یافته است.

این دو رشته در لابراتوارهای جهانی بسیار کاربرد داشته و دانشکده های سوئد بیسار در این دو رشته به صورت برجسته عمل می کنند. این دانشکده به صورت پیوسته همکاری های آکادمیکی بین صنعت و اجتماع را انجام داده و تمرکز عمیقی روی این موضوع دارد.

دانشکده فناوری میکرو و علوم نانو

دانشکده فناوری میکرو و علوم نانو، تحقیقات نوینی را در زمینه فناوری میکرو و نانو ارائه می دهد و شامل بیش از 200 محقق و دانشجوی دکترا می شود. ما روی تحقیقات در زمینه نانو و الکترونیک کوانتوم، فوتون ها و نانو سیستم ها تمرکز داریم.

دانشکده فیزیک

حل چالش های زیاد موجود در جوامع و صنایع، نیاز به پیشرفت دانشکده فیزیک دارد و می بایست محیط خلاقانه ای برای تحقیقات آکادمیکی،آموزشی، نو آوری ایجاد شود. ما با پژوهشکده های آکادمیکی بین المللی و بین رشته ای سطح بالا تعامل داشته ایم و رقابت گسترده ای را در آن ایجاد نموده ایم  و در زمینه های علوم مواد، نانوتکنولوژی و مهندسی و علوم تحقیقات انرژی در پروژه های صنعتی R&D,I فعالیت دارد.

فضا، زمین و محیط زیست

ما کجا هستیم و به کجا می رویم؟ در این دپارتمان به تحقیق در مورد پاسخ به پرسش های بزرگ می پردازیم . در چشم انداز دراز مدت دوره ستارگان و کهکشان ها مطرح شده و در مورد اصل و مبدا و مقصد جهان، زمین و حیات به مطالعه می پردازد. ما در مورد سیاره و تعاملات آن با جامعه، فناوری و طبیعت بحث می کنیم تا فناوری ها، مدل ها و ابزارها را ارتقا بخشیم و چالش های گسترده ای در زمینه منابع طبیعی، تاثیر آب و هوا و تامین انرژی را پاسخگو باشیم.

اقتصاد و مدیریت فناوری

این دانشکده تحقیقاتی را در زمینه نوآوری و کارآفرینی و مدیریت زنجیره تامین ارائه می دهد. مطالعات مربوط به ارزیابی محیط و نقش تکنولوژی در جوامع نیز در این رشته انجام می گیرد. این دانشکده 6 بخش تحقیقاتی دارد و یک بخش برای پشتیبانی و چهار مرکز تحقیقات دیگر میزبان آن هستند. کار این دانشکده مرتبط با زمینه پیشرفت چالمرز است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز تحقیقات سیستم آنتن، Chaeon

Chaseon یک کنسرسیوم بین چالمرز و شرکت های دیگر است. این مرکز تمایل به تحقیق در زمینه ی سیستم های آنتن، سیستم های سنسور، بیوپزشکی، الکترومغناطیس، سیستم های مخابراتی و پردازش سیگنال دارد. پروژه های تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای صنعتی واجتماعی و نیازهای جهانی انجام می شوند.

مرکز تحقیقات AI در چالمرز (cHAIR)

CHAIR تا حد رضایت بخشی، تجربیات چالمرز و فعالیت های فوق العاده این موسسه را در زمینه هوش مصنوعی، نشان می دهد. هدف، این است که تحقیقات به صورت سراسری در جهان انجام گرفته باشد و تحقیق، آموزش و نوآوری نیز در این مرکز تحقیقات به چشم می خورد.

مرکز تحقیقات مخابرات فیبرنوری یا FORCE

FORCEیک مرکز تحقیقات در چالمرز است که هدف آن این است که همه تحقیقات مرتبط با مخابرات فیبر نوری را ارائه می دهد. این موسسه، تمام علاقمندان به مخابرات فیبر نوری را دور خود جمع کرده و زنجیره ای از عناصر مربوطه را می سازد که در سیستم های مختلف و در تحلیل تجربیات نقش بسزایی را ایفا می کند.

مرکز گیگاهرتز

مرکز گیگا هرتز، یک مرکز بین المللی کانسرسیون است که بین دانشگاه فناوری چالمرز و صنعت، ارتباطی ایجاد کرده و زمینه های تحقیقاتی آن، مربوط به مایکروویو، امواج و فناوری های تراهرتز، سریع تر از مخابرات بی سیم است که در یک فضای دفاعی و امنیتی به خوبی عمل می کند. این مرکز در سال های 2007 تا 2016 درخشش فوق العاده ای داشته است.

مرکز امنیت ترافیک و وسایل نقلیه در چالمرز SAFER

SAFER مرکز هوشمندی است که برای امنیت ترافیک و وسایل نقلیه، به تحقیق می پردازد و تحقیقات بین رشته ای و نوآوری های گسترده ای در آن انجام شده که آسیب ها و جراحات وقتی مرگ و میر ناشی از تصادفات و یا نواقص وسایل نقلیه را کاهش می دهد. چالمرز، میزبان این مرکز بوده و شامل 34 شرکت کننده آکادمیک، صنعتی و اجتماعی می شود.

مرکز نرم افزار

مرکز نرم افزار به صورت شراکتی و استراتژیک با شرکت های دیگر کار می کند و رهیافت های نوینی را برای مهندسی نرم افزار ارائه می کند.

امنیت شهری و مرکز تحقیقات امنیت اجتماعی

URBSEC مجموعه مشترکی از دانشگاه چالمرز و گوتنبرگ است. هدف از این مجموعه، ایجاد رقابت های ضروری برای امنیت شهری، جلوگیری از جرائم شهری و مسائل اجتماعی است که بحران های جدی را مدیریت می نماید.

تحقیقات در فضای بصری

مرکز تحقیقات در فضای بصری، به جمع آوری و توسعه تحقیقات و آموزش در فضای بصری دانشگاه چالمرز و گوتنبرگ می پردازد. این مرکز در فضای بصری لیندهولمن واقع شده و در یک شبکه آکادمیکی، صنعتی وبخش عمومی کار می کند. ما فعالیت ها، تسهیلات و تجهیزات بصری را ارائه می دهیم.

علوم طبیعی و مهندسی

این مرکز در خصوص علوم زیستی و مهندسی فعالیت می کند.

مرکز تحقیقات در مورد مراقبت های بهداشتی معماران CVA

CVA یک عرصه ملی است که برای تاسیس موسسه و تبادل اطلاعات در خصوص مراقبت های بهداشتی معماران به کار می رود. این مرکز، تحقیقات گسترده ای را انجام داده و برای آموزش و مشارکت در امور تحقیقاتی کار می کند. این تحقیقات روی CVA و معماری متمرکز بوده و در ارتباط با معالجه و معاینه بیماران آسیب دیده ناشی از سوانع معماری ، فعالیت می کند.

مرکز ارتقای مراقبت های بهداشتی (CHI)

CHIیک مرکز تحقیقات است که تحقیقات و آموزش، نوآوری و مراقبت های بهداشتی را ارتقا می دهد. در این مراقبت های بهداشتی، CHI به طور پیوسته در توسعه پروژه ها فعالیت داشته و هدف آن، تمرکز روی بیماران و مراقبت های بهداشتی از آن ها است. این مرکز روی آموزش و تحقیقات کار می کند.

مرکز تحقیقات روی پوست SkinRes QV

skinResQV یک مرکز تحقیقات بین رشته ای است که بین دانشگاه،  فناوری چالمرز  و دانشگاه گوتنبرگ کار می کند. یک اتاق جلسات، برای مهندسان و پزشکان طراحی شده است و مشابه کلینیک ها می باشد. تحقیقات، روی تاثیرات مواد مختلف و عناصر شیمیایی و نور خورشید روی پوست انجام شده است. تاکید روی آلرژی های پوستی و سرطان پوست است.

مرکز فورمولائکس

مرکز فورمولائکس یک مرکز تحقیقاتی صنعتی است که روی تحویل RNA کار می کند. سه موسسه آکادمیک روی آن کار می کنند که عبارتند از: دانشگاه فناوری چالمرز – موسسه کارولینسکا و دانشگاه گوتنبرگ که تحقیقات گسترده ای را روی دستگاه های سنسوری انجام می دهند.

مرکز تحقیقات سیستم های بیولوژیکی در گوتنبرگ

سیستم بیولوژی از مدل سازی ریاضیاتی و شبیه سازی روش های بیولوژیکی متقابل استفاده می کند. مرکز تحقیقات با دانشگاه گوتنبرگ به اشتراک گذاشته شده و محدوده ی گسترده ای از مهارت ها در آن جمع آوری شده است و مطالعات گسترده ای در زمینه های فیزیک ، شیمی و کامپیوتر انجام گرفته که پایه و اساس آن ها ریاضیات بوده است.

پلت فرم مشارکتی برای مهندسی پزشکی R&D (Med Tech west)

Med Tech west یک پلت فرم مشارکتی است که برای تحقیق، آموزش ، توسعه  و ارزیابی مفاهیم مهندسی پزشکی و تکنولوژی به کار گرفته می شود. امکانات گسترده ای در این پلت فرم موجود بوده و روش های تحقیقاتی و مشارکتی بین بخش مراقبت های بهداشتی ، صنعتی و آکادمیکی انجام می شود. تمرکز روی نیازهای بالینی و مشارکت با کارمندان بالینی است.

مواد زیستی SuMo

مرکز فوق العاده ای از مواد زیستی SuMo وجود دارد که یک کانسرسیوم تحقیقاتی بین رشته ای خاص بین صنعت و آکادمیک ایجاد کرده و روی فهم و توسعه ی عملکردهای هوشمند در مواد زیستی امن، متمرکز است. SuMo، نیازهای نوآوری گونه را ارائه داده و برای صنعت، آکادمیک و علوم دیگر به کار برده می شود.

علوم مواد

مرکز تولید و مهندسی مواد CAM2

CAM2 یک مرکز رقابتی است که روی تحقیق و توسعه مواد و پردازش و تولید (چاپ سه بعدی) عناصر پیشرفته، متمرکز است. این مرکز، متشکل از 22 شرکت و پنج مرکز تحقیقاتی است.

مرکز رقابت و توسعه KCK

KCK یک مرکز تحقیق ملی و بین رشته ای است که روی کاتالیزهای محیطی و کاتالیزهای انرژی محور متمرکز است. این مرکز، متشکل از سیستم های محیط، انرژی و حمل و نقل بوده که از پیشرفت و توسعه تکنیک های مختلف به دست آمده است. در مرکز انرژی سوئد، چالمرز و شش شرکت دیگر از لحاظ مالی سهیم هستند.

مرکز رقابت در خصوص فرسایش (مواد) ناشی از دمای بالا ( HTC)

HTC یک مرکز رقابتی در سوئد است که روی فرسودگی ناشی از دمای بالا کار می کند. دیدگاه ما مربوط به مطالعه در خصوص اطلاعات عمومی است که به حل مواضع بحرانی کمک کرده و در توسعه پایدار سیستم انرژی نقش بسزایی دارد. HTC توسط انجمن انرژی سوئد پشتیبانی شده و از لحاظ مالی، مرهون چالمرز و 22 شرکت دیگر است.

مرکز رقابتی در خصوص بازیابی مواد CCR:

این مرکز رقابتی با هدف ایجاد یک پلت فرم فعالی از تحقیقات گسترده کار می کند و به توسعه و هماهنگی بین فعالیت های صنعتی و آکادمیکی می پردازد و در عرصه بازیابی مواد، کار می کند. بازیابی مواد و استفاده مجدد از مواد و عناصر شیمیایی در بخش های مرکزی، بیانگر یک عملکرد هوشمندی است که در جوامع و توسعه پایدار مشاهده شده است.

مرکز گرافین چالمرز

مرکز گرافین چالمرز، همه روش های تحقیقاتی چالمرز را به صورت آکادمیکی دور خود جمع کرده است و از مواد دوبعدی استفاتده می کند. (شامل گرافین، هم ساختارها و مواد مرتبط با آنها). برخی از محققان در زمینه مواد دو بعدی اطلاعاتی را ارائه می کنند که ایده های مختلف را تبادل کرده و به شناسایی تاثیرات سینرژی می پردازد و به همین ترتیب همکاری گسترده ای با چالمرز انجام می شود. در نهایت، کاربردهیا مشترک نیز ارائه می گردد.

مواد زیستی SuMo

مرکز تحقیقات در خصوص مواد زیستی SuMo، یک کانسرسیوم تحقیقاتی خاص بین رشته ای است که بین فعالیت های اکادمیکی و صنعتی عمل کرده و روی توسعه مواد امن زیستی کار می ند. SuMo نیازهای متفاوت شرکت ها را سازماندهی کرده و نوآوری های خلاقانه ای را ایجاد کرده است و ارزش افزوده ای را برای صنعت، آکادمیک و اجتماع گسترش می دهد.

مرکز رانندگی الکتریکی در سوئد

این مرکز، یک مرکز ملی فوق العاده ای است که روی وسایل نقلیه الکتریکی و هایبریدی متمرکز بوده و به عنوان پایه و اساس صنعت و آموزش آکادمیکی به حساب می آید. روش های تحقیقاتی مفتاوتی وجود دارند که روش ها و مطالعات موجود را پوشش داده و در زمینه ماشین های الکتریکی ، رانندگی، ذخیره انرژی ، تحلیل وسایل نقلیه و فناوری سلول های سوختی کار می کند. مرکز رانندگی الکتریکی، بخش های مختلف را مدیریت کرده و مطالعات شبکه ای نیز روی آن انجام می گیرد.

علوم نانو و فناوری نانو

این مرکز روی طراحی و توسعه فناوری نانو کار می کند.

مرکز فناوری کوانتوم والنبرگ WACQT

WACQT یک محیط خلاقانه وفعالانه ای است که به تخقیق و بررسی در مورد فناوری کوانتوم در سوئد می پردازد. ما معتقدیم که خلاقیت، در این مطالعات خیلی نقش داشته است و دانشجویان و محققان رشته های مختلف را جذب خود می کند. به همین ترتیب مهندسان و دیگر دست اندرکاران در صنعت نیز به صورت منظم در رشته های مختلف کار می کنند.

مرکز مهندسی فرایندهای شیمی CPE

CPE یک مرکز تحقیقات در دانشگاه تکنولوژی چالمرز است. CPE هماهنگی بین صنعت و دانشگاه را شکل داده و به توسعه زمینه ی مهندسی شیمی می پردازد. این مرکز، شامل شرکت هایی است که در زمینه شیمی، پلاستیک، کاغذ سازی و تولیدات و تجهیزات داروسازی کار می کند.

تحقیق و توسعه در زمینه مواد(MCR)

MCR یک مرکز ملی است که در فناوری ماشین آلات کار می کند و مشارکت گسترده ای با صنعت در سوئد دارند و به توسعه ی کیفیت بالا و تولیدات کم هزینه می پردازند. اعضای تجارت MCR، تحقیقات فراوانی در زمینه کاری خود انجام دادند و اطلاعات گستردهای در مورد تکنیک های پردازش جدید دارند. آموزش نیز در این مرکز انجام گرفته و فناوری های تجاری نیز گسترش داده می شوند.

مرکز چرخه زندگی یا life cycle در سوئد

این ، یک مرکز فوق العاده برای توسعه سبک و چرخه زندگی در سوئد است که مرهون صنعت و دیگر بخش های جامعه می باشد. هدف این مرکز، اعتبار سنجی و بهبود فعالیت های محیطی و تولیدات و خدمات است و به عنوان یک بخش طبیعی توسعه پایدار به حساب می آید.

آزمایشگاه wingquist

این آزمایشگاه یک مرکز رقابتی بین المللی است که برای تحقیقات بین رشته ای به کار رفته و زمینه تولیدات دیجیتال را فراهم می آورد. این آزمایشگاه پر از فرایندها و تولیدات دیجیتالی هستند و در برخی موارد پیچیدگی دارند و به همین ترتیب می توان به تولیدات مونتاژ شده و مکانیکی و سیستم های تولیدی آن ها اشاره کرد و به همین صورت آن ها را توسعه داده و اعتبار سنجی نمود و نیازی به نمونه های فیزیکی و تست آن ها نیست.

CHARMEC مرکز رقابت مسیرهای ریلی

CHARMEC یک مرکز ملی است که مطالعاتی روی مسیرهای ریلی انجام می دهد و 12 شرکت وجود دارد که در بخش صنعتی و عمومی با آن ها همکاری می کند. این تحقیقات، از تعاملات بین پدیده های مختلف به وجودی می آیند. (پدیده هایی مثل نویز، استهلاک مواد و...)

مرکز تحقیقات در مورد احتقان موتورها CERC

CERC یک روش مشارکتی صنعت با دانشگاه است که تحقیقات فراوانی روی کاهش مصرف سوخت نشان می هند. (تولید CO2 کمتر) . ما روی مفاهیم احتناق  موتور با جهت مستقیم و سوخت های تجدید پذیر کار می کنیم. CERC روی این مرکز اعمال شده و آزمایشات اصلی روی آن انجام گرفته است.  پس از آن، مدل ها توسعه یافته و به صورت آزمایشی اعتبار سنجی می شوند.

مرکز علوم اتمسفریک گوتنبرگ

علوم اتمسفریک، یک مرکز تحقیقاتی بین رشته ای دارد که در محدوده گسترده ای کار کرده و گوتنبرگ ، تحقیقات گستردهای در گروه های تحقیقاتی و مراکز ویژه انجام داده اند. هدف از GAC، هماهنگی و تقویت منابع تحقیقات اتمسفریک و فعالیت هایی است که در این ناحیه انجام گرفته است.

مرکز رقابتی فانوس های دریایی

این مرکز، یک مرکز رقابتی ملی است که برای تحقیقات دریایی  و نوآوری های مربوط به آن به کار می رود. این امر، مبتنی بر همکاری بین دانشگاه، صنعت و دولت است. هدف، رسیدن به دید صفر دریا است.

آینده شهر میسترا

آینده شهر میسترا، یک مرکز تحقیقاتی است که با اصول متفاوت کار کرده و اطلاعات و ابزار مورد نیاز را به شهرهای با تراکم جمعیت بالا می رساند. پلت فرم ها و پروژه ها در شهر Cape بسیار کارایی داشته و در گوتنبرگ، منچستر، کسیومو و شانگهای به کار رفته و اطلاعات و نتایج فراوانی تحویل آن داده شده و روی شهرهای دیگر نیز تاثیر می گذارد.

مرکز تحقیقات LEAD

LEAD، مرکز تحقیقاتی است که تحقیقات قانونی هماهنگ و پشتیبان شده ای را انجام می دهد که در مرکز تحقیقات چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ به کار رفته و این، به منظور افزایش کیفیت و بهبود روش های تحقیقاتی است. کیفیت بالای ان روش تحقیق، در توسعه پایدار دیده شده و شرکت هایی نیز وجود دارند که با آن همکاری می کنند.

فناوری کوانتوم

مرکز والنبرگ در فناوری کوانتوم کار می کند. WACQT یک محیط انفعالی است که فناوری های کوانتومی را گسترش می دهد. ما معتقدیم که خلاقیت های موجود در محیط انجام شده و اصول متفاوت تحقیقی نیز در آن مد نظر بوده و مهندسان و صنعت دانان دیگر هم به طور منظم در شکل های مختلف کوانتوم، کار می کنند.

موارد دیگر

مرکز گوتنبرگ برای توسعه پایدار

مرکز گوتنبرگ برای توسعه پایدار به صورت مستقیم به کار رفته و تحت عملکرد دو دانشگاه، کار می کند. دانشگاه چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ هردو یک همکاری استراتژیک با بخش های داخلی و خارجی ایجاد کردند.

برنامه ی گوتنبرگ برای مطالعات پیشرفته

این برنامه به صورت مشترک بین چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ کار می کند و هدف آن افزاییش تعاملات بین تحصیل کرده ها در زمینه های مختلف است و علایق در زمینه های مختلف را ارضا می کند. این برنامه، دو هدف اصلی دارد: انجام تحقیقات بنیادی و اطمینان از تحقیقات پایه ای که بخش بسیار مهمی از تحقیقات می باشند.  


با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 


 

   
   
   
  آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان ولیعصر ، بالاتر از میدان ونک جنب بانک سامان پلاک 2475 واحد 7 تلفن : 02188322111
  طراحی و پیاده سازی :